Střechy – úvod

Střecha z dnešního pohledu představuje v pozemním stavitelství složitou stavební konstrukci, která je ze všech stavebních konstrukcí nejvíce vystavena působení povětrnostních vlivů. Proto jsou na střechu kladeny vysoké požadavky. Musí především chránit vnitřní konstrukce a prostředí před působením nepříznivých vnějších vlivů. Kromě toho musí splňovat i další důležité požadavky, a to statické, konstrukční, tepelně technické, protipožární, akustické, provozní, ekonomické, ekologické, ale i požadavky týkající se životnosti střech a jejich údržby.

Technické normy a vyhlášky

Hlavní požadavky na střechy z hlediska funkce stanovuje §25 Vyhlášky 268/2009 Sb. a řada Českých technických norem a harmonizovaných Evropských norem. Jedná se především o:

 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení
 • ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí: část 1–3 obecná zatížení – Zatížení sněhem
 • ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí: část 1–4 obecná zatížení – Zatížení větrem
 • ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, část: 1–4
 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
 • ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně
 • ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky
 • ČSN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace, požadavky
 • ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Dělení střech

Typy střech podle tvaru

Volba tvaru střechy závisí na půdorysném tvaru objektu, na jeho rozměrech, na možnosti umístění podpěr, na způsobu odvodnění, na představách architektů a investorů. Proto se setkáváme se střechami nejrůznějších tvarů a lze je rozdělit podle nejrůznějších parametrů.

Asi nejčastějším parametrem je střešní sklon, podle kterého se střechy dělí na

 • střechy ploché (sklon ≤ 5°) 
 • šikmé (sklon 5° ≤ 45°)                            
 • strmé (sklon 45° < 90°)  
Dělení střech podle střešního sklonu

Zatímco tvar plochých střech je ve většině případů identický a tvar střechy určuje pouze půdorys zastřešovaného objektu, tvary šikmých a strmých střech jsou mnohem pestřejší.

Plochá střecha
Šikmá střecha

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.