Střechy – důležité body

Každá střecha je originál. Zdařilý návrh střechy, zajišťující její dlouhodobou funkčnost, není v žádném případě snadný úkol. Při návrhu střechy se musí vycházet z dobré znalosti místních klimatických podmínek. V případě složitějších klimatických podmínek by měly být navrhovány střechy jednoduchých tvarů, s dostatečným střešním sklonem, bez zbytečných střešních nástaveb, úžlabí, vikýřů apod. Střecha především chrání vnitřní prostor proti vlivu povětrnosti. Ale pro střechu není nebezpečná jenom srážková voda zvenčí. Nebezpečí představuje i nežádoucí kondenzace vodní páry, která se ve střešním plášti v průběhu roku může vyskytnout. Proto návrh střechy musí pečlivě zvážit i budoucí využití prostoru pod střechou. Např. u objektů s textilní výrobou nebo u plaveckých bazénů, kde se předpokládá vyšší vlhkost v interiéru, bude riziko nežádoucí kondenzace výrazně vyšší než např. u objektů s kancelářským provozem. Další možné nebezpečí představuje současná široká nabídka střešních výrobků a materiálů. Každý výrobek nebo materiál má své přednosti, ale samozřejmě i nedostatky. Některé materiály se po zabudování do střechy mohou dokonce navzájem negativně ovlivňovat. Proto dobrá znalost výrobků a materiálu je jedním z důležitých předpokladů pro zdařilý návrh střechy. Dobrý návrh by také měl brát v úvahu technologické možnosti ze strany realizačních firem. Čím více technologických experimentů a nedořešených detailů bude návrh obsahovat, o to více se zvyšuje riziko, že hotová střecha bude vykazovat defekty. Návrh by také v neposlední řadě měl počítat s tím, že životnost střechy bude jednoho dne u konce. Proto by měly být navrhovány takové materiály, které je možné recyklovat nebo zlikvidovat bez negativního dopadu na životní prostředí.

Rozdílné místní klimatické podmínky

Střešní plochy také poskytují značný potenciál pro umístění zařízení pro získávání energie ze slunečního záření. Jedná se především o solární kolektory pro přípravu teplé užitkové vody a u větších instalací i pro podporu vytápění nebo o fotovoltaická zařízení, která přeměňují dopadající světlo na jednosměrný elektrický proud.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.