Střechy – třídění podle funkce konstrukční vrstvy

Jednoplášťová, dvouplášťová a několikaplášťová střecha

Střechy lze dělit i podle počtu střešních plášťů, kde střešním pláštěm je myšleno souvrství navazující a související s nosnou konstrukcí střechy.

Jednoplášťová střecha

Jednoplášťová střecha zajišťuje všechny funkce jedním střešním pláštěm. S jednoplášťovými střechami se většinou setkáváme u plochých střech.

Jednoplášťová střecha
Legenda: 
1. Nosná konstrukce střechy – železobetonová deska
2. Spádová vrstva – cementový potěr
3. Parotěsná vrstva
4. Tepelně izolační vrstva
5. Hydroizolační vrstva – povlaková krytina

Dvouplášťová střecha

Dvouplášťová střecha zajišťuje všechny funkce dvěma střešními plášti (horní plášť a dolní plášť nebo také vnější plášť a vnitřní plášť), mezi nimiž je účinně větraná vzduchová vrstva. S dvouplášťovými střechami se hlavně setkáváme u šikmých a strmých střech. Někdy je jako dvouplášťová řešená i plochá střecha.

Účinně větraná vzduchová vrstva zajišťuje především odvod případné vlhkosti ze střešního pláště. Současně ale i částečně brání přehřívaní prostorů pod střechu během letních měsíců. V případě dvouplášťové střechy musí být doplňková hydroizolační vrstva, která je v kontaktu s tepelně izolační vrstvou, z difuzně otevřeného materiálu, tj. z materiálu, který umožní prostup molekul vodní páry, ale současně neumožní prostup molekul vody.

Několikaplášťová střecha

Několikaplášťová střecha je vytvořena několika střešními plášti oddělenými od sebe účinně větranými vzduchovými vrstvami (např. tříplášťová, čtyřplášťová apod.).

V případě tříplášťové střechy může být jako doplňková hydroizolační vrstva použita i vrstva z nedifuzního materiálu. Použití difuzně otevřeného materiálu je samozřejmě i v případě tříplášťové střechy také možné.

Dvouplášťová střecha
Několikaplášťová střecha
Dvouplášťová střecha
Legenda:
1. Účinně větraná vzduchová vrstva
2. Doplňková hydroizolační vrstva – střešní fólie
3. Tepelně izolační vrstva umístěná mezi krokvemi a částečně pod krokvemi
4. Parotěsná vrstva
Několikaplášťová střecha
Legenda:
1. Účinně větraná vzduchová vrstva (jedna vzduchová vrstva mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou a druhá vzduchová vrstva mezi doplňkovou a hydroizolační vrstvou a tepelně izolační vrstvou
2. Doplňková hydroizolační vrstva – střešní fólie
3. Tepelně izolační vrstva umístěná mezi krokvemi a částečně pod krokvemi
4. Parotěsná vrstva

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.