Střechy – vývoj

Historie

Od nepaměti měl člověk potřebu se chránit před nepříznivým počasím. Z počátku pro to využíval přírodní útvary jako jeskyně, různé skalní převisy apod. Nevýhodou přírodních útvarů ale byl jejich omezený počet.

 

Proto pravěcí lovci a sběrači plodů začali budovat první přístřešky. Ty tvarově připomínaly dnešní pultové střechy. Jejich jednoduchý tvar umožnil relativně snadné zhotovení. Jako materiál se využívaly místní přírodní zdroje. Pro nosnou konstrukci střechy se používaly silnější větve a kmeny stromů. Krytinu tvořily menší větve, listí, chvojí, tráva, rákos, kůže a další podobné materiály.

 

Další krok ve vývoji tvaru střech představovaly příbytky, které vznikaly zapuštěním do země. Vyhloubenou jámu bylo potřeba zakrýt tak, aby byla chráněna nejen před deštěm shora, ale částečně i z boku a přitom bylo umožněno se dostat ven a dovnitř. Proto začaly vznikat první sedlové střechy.

Upuštěním od hloubených jam a postavením svislých stěn nabyly příbytky už takových podob, které jsou nám již důvěrně známé. Sedlové střechy se strmými štíty, ale i valbové střechy a střechy s polovalbami sloužily na ochranu těchto příbytků. S nárůstem řemeslnických zkušeností a dovedností se dále rozvíjely nejen konstrukce a tvary budov, ale i střech.

 

Do začátku 20. století v celé Evropě dominovaly šikmé střechy, protože výhody šikmé střechy jsou nesporné. Ideálně plní úlohu horního ukončení stavby. Její nakloněné plochy odvádějí srážkovou vodu rychle a bezpečně. Struktura vytvořená z malých formátů umožňuje lehkou údržbu střechy a prvky tvořící krytinu mají dlouhou životnost. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se začínají prosazovat první ploché střechy z důvodu stylové jednoduchosti. S rozvojem moderní architektury a zejména pak s nástupem panelové výstavby dochází v šedesátých letech 20. století k výraznému nárůstu plochých střech.

Současnost

Nabídka dnešních střešních materiálů je pestrá a široká. Tomu i odpovídají střechy, které vidíme kolem nás. Můžeme vidět střechy tradičních tvarů a z tradičních materiálů. Ale i střechy moderní, u kterých netradiční vzhled upoutá naši pozornost. V každém případě střechy nabízejí velký potenciál, který bude možné v budoucnu využít. Nebude asi dlouho trvat, kdy na střechy budou běžně používané takové střešní materiály, které dokážou přeměnit dopadající sluneční záření na elektrický proud. Ten bude přes den sloužit pro nabíjení venku stojících elektromobilů nebo bude zajišťovat provoz klimatizačních jednotek. Takže určitě je na co se těšit.

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.