Těžké šikmé střechy

Nosnou konstrukci šikmých a strmých střech mohou tvořit také monolitické betonové desky, různé betonové nebo keramické prefabrikáty. Těmto střechám s plošnou hmotností vrstev přes 100 kg/m2 se říká „těžké“ šikmé střechy. Šikmé střechy s masivní nosnou konstrukcí vykazují vyšší tepelnou setrvačnost. V České republice se s masivní nosnou konstrukcí šikmých střech setkáváme zřídka. Důvodem jsou zejména výrazně vyšší pořizovací náklady a zajištění dostatečné vodotěsnosti kotvících prvků. Ani vysokou tepelnou setrvačnost nelze jednoznačně deklarovat za výhodu. V případě dlouhodobých veder dochází i u těžké střechy k jejímu „přehřátí“. V okamžiku poklesu venkovních teplot pak vlivem vysoké tepelné setrvačnosti trvá návrat k normálu výrazně delší dobu než u lehkých střešních konstrukcí.

Fotogalerie

Těžká střecha z monolitické konstrukce
Těžká střecha z monolitické konstrukce
Ukázka skladby těžké šikmé střechy
Ukázka skladby těžké šikmé střechy
Montáž prefabrikátu těžké šikmé střechy
Montáž prefabrikátu těžké šikmé střechy
Ocelová výztuž těžké střechy ze železobetonu
Ocelová výztuž těžké střechy ze železobetonu
Detail těžké šikmé střechy u okapové hrany
Detail těžké šikmé střechy u okapové hrany

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.