Mezní stavy požární odolnosti konstrukcí

Nosná stěna nebo sloup uvnitř PÚ R
Nosná požární stěna REI
Nenosná požární stěna EI
Obvodová nosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár uvnitř REW
Obvodová nosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár vně REI
Obvodová nenosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár uvnitř EW
Obvodová nenosná stěna bez požárně otevřených ploch, požár vně EI
Požární strop REI
Strop bez požárně dělicí funkce (neodděluje 2 požární úseky) RE
Stropní a střešní nosné prvky bez požárně dělicí funkce (nosníky, vazníky, balkony aj.) R
Strop jako střecha nad posledním NP RE
Strop jako střecha nad posledním NP, nad střechou je užitné zatížení (terasa apod.) REI
Strop vestavby s požárně dělicí funkcí REI
Strop vestavby jako požární podhled nezávislý na nosných prvcích střechy EI

Poznámka:

Za stěnu se považují konstrukce se sklonem 70° a větším k vodorovné rovině. Konstrukce se sklonem menším než 70° k vodorovné rovině se považují za střechy

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.