Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh

Tabulka požadavků na stavební konstrukce a jejich druh podle ČSN 73 0802.

Položka Stavební konstrukce Stavební konstrukce
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Požární odolnost stavební konstrukce a její druh3)
1 Požární stěny a požární stropy              
a) v podzemních podlažích 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1 180 DP1 180 DP1
b) v nadzemních podlažích 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120 DP1 180 DP1
c) v posledním nadzemním podlaží 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 90 DP1
d) mezi budovami 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1 180 DP1 180 DP1
2 Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech              
a) v podzemních podlažích a ve všech podlažích mezi budovami 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 90 DP1
b) v nadzemních podlažích 15 DP3 15 DP3 30 DP3 30 DP3 45 DP2 60 DP1 90 DP1
c) v posledním nadzemním podlaží 15 DP3 15 DP3 15 DP3 30 DP3 30 DP3 45 DP2 60 DP1
3 Obvodové stěny              
a) zajišťující stabilitu budovy nebo jeho části              
1) v podzemních podlažích 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1 180 DP1 180 DP1
2) v nadzemních podlažích 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120 DP1 180 DP1
3) v posledním nadzemním podlaží 15+1) 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 90 DP1
b) nezajišťující stabilitu budovy nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) 15+2) 15+ 30+ 30+ 45+ 60 DP1 90 DP1
4 Nosné konstrukce střech 15 1) 15 30 30 45 60 DP1 90 DP1
5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu budovy              
a) v podzemních podlažích 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 120 DP1 180 DP1 180 DP1
b) v nadzemních podlažích 15 30 45 60 90 120 DP1 180 DP1
c) v posledním nadzemním podlaží 15 1) 15 30 30 45 60 DP1 90 DP1
6 Nosné konstrukce vně budovy, které zajišťují stabilitu budovy (bez ohledu na podlaží) 15 1) 15 15 30 30 DP1 45 DP1 60 DP1
7 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu budovy 15 1) 15 30 30 45 45 DP1 60 DP1
8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku       DP3 DP3 DP2 DP1
9 Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest   15 DP3 15 DP3 15 DP1 30 DP1 45 DP1 45 DP1
10 Výtahové a instalační šachty              
a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m              
1) požárně dělicí konstrukce podle položky 1
2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích podle položky 2
b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 30 DP2 30 DP2 30 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1
1) požárně dělicí konstrukce 15 DP2 15 DP2 15 DP1 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích 15 DP2 15 DP2 15 DP1 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1
11 Střešní pláště     15 15 30 30 DP1 45 DP1
  Jednopodlažní budovy staticky nezávislé
12 a) požární stěny 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1      
b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1      
c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi budovami a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1      

Poznámka:

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje. Pokud není dosažena u položky 3a) písm. 3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm).

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy.

3) Konstrukce označené křížkem (+) musí být druhu DP1 pouze u CHÚC a požárních pásů.

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.