Funkce ETICS

Utváří fasádu celé stavby a zároveň zajišťuje u obvodové konstrukce parametry:

  • tepelně technické
  • protipožární
  • ochranu před působením vnějších vlivů

ETICS ovlivňuje i akustické vlastnosti obvodové konstrukce a plní estetickou funkci fasád.

Skladba ETICS:

  • Lepicí hmota
  • Prvky pro mechanické připevnění (hmoždinky)
  • Tepelný izolant
  • Stěrková hmota pro základní vrstvu
  • Výztuž
  • Základní nátěr pod omítky
  • Omítky, popř. s nátěrem

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.