Hranol

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
počet stran –⁠ zde zvol KONST
n =
hrana
a =
výška
v =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =

Pravidelný hranol je trojrozměrné těleso, které je tvořeno dvěma stejnými podstavami (n-úhelníky), které jsou spojeny pásem rovnoběžníků tvořící plášť hranolu. 

HranolZákladní vlastnosti:

  • Obecný n-boký hranol má n+2 stěn, 3·n hran a 2·n vrcholů

Vzorce:

Hranol – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.