Krychle

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =
úhlopříčka stranová
us =
úhlopříčka tělesová
ut =
opsaná kulová plocha – poloměr
ro =
vepsaná kulová plocha – poloměr
rv =

Krychle (pravidelný šestihran, hexaedr) je trojrozměrné těleso, které patří mezi mnohostěny. Krychle je tvořena ze 6 stejných čtverců a celkem má 8 rohů a 12 hran.

Krychle

Základní vlastnosti:

  • Krychle má celkem 8 rohů a 12 hran
  • Krychle je středově souměrná podle svého středu → průsečíku tělesových úhlopříček
  • Krychle je osově souměrná podle 9 os → 3 x spojnice středů protilehlých stěn a 6 x spojnice středů protilehlých hran

Vzorce:

Krychle – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.