Rotační kužel

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloměr podstavy
r =
průměr podstavy
d =
výška
v =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =
stěna
s =

Rotační kužel je trojrozměrné těleso, které je tvořeno kruhovou podstavou a pláštěm. Kolmá vzdálenost z vrcholu kužele do středu kruhové podstavy se nazývá výška kužele. 

Kužel

Základní vlastnosti:

  • Kužel není středově souměrný
  • Kužel je osově souměrný → osou souměrnosti je spojnice vrcholu kužele se středem podstavy

Vzorce:

Kužel – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.