Komolý rotační kužel

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloměr podstavy
r1 =
průměr podstavy
d1 =
poloměr podstavy
r2 =
průměr podstavy
d2 =
výška
v =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp1 =
povrch podstavy
Sp2 =
povrch pláště
Spl =
stěna
s =

Komolý rotační kužel je trojrozměrné těleso, část kužele ležící mezi dvěma rovnoběžnými rovinami procházející tímto kuželem. 

Komolý rotační kuželZákladní vlastnosti:

  • Komolý rotační kužel není středově souměrný
  • Komolý rotační kužel je osově souměrný → osou souměrnosti je spojnice středů dolní a horní podstavy komolého rotačního kužele. 

Vzorce:

Komolý rotační kužel – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.