Obecný jehlan

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
počet stran –⁠ zde zvol KONST
n =
hrana
a =
výška tělesa
vt =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =
výška stěny
va =
boční hrana
s =
sklon boční hrany
α =
sklon boční stěny
β =

Obecný jehlan je jehlan, jehož podstavu tvoří mnohoúhelník. Vrcholy podstavy mnohoúhelníku jsou spojeny s jedním bodem mimo rovinu základny, který se obvykle nazývá vrchol jehlanu. Kolmá vzdálenost vrcholu od roviny základny se nazývá výška jehlanu. 

Obecný jehlan

Základní vlastnosti:

  • Jehlan není v žádném případě středově souměrný
  • Jehlan je osově souměrný pouze tehdy, pokud jeho základna je středově souměrný rovinný útvar a jeho vrchol leží na kolmici na rovinu základny procházející středem souměrnosti základny.

Vzorce:

Obecný jehlan – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.