Koule

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloměr
r =
průměr
d =
povrch
S =
objem
V =

Koule je trojrozměrné těleso, které je tvořeno množinou všech bodů prostoru, jejichž vzdálenost od středu (určeného bodu) je rovna danému poloměru.

Koule Základní vlastnosti:

  • Koule je symetrická středově, osově, rovinově
  • Mezi plochami uzavírajícími daný objem má kulová plocha nejmenší obsah
  • Koule s různými poloměry a shodnými středy se označují jako soustředné koule

Vzorce:

Koule – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.