Kvádr

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
strana a
a =
strana b
b =
strana c
c =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =
úhlopříčka stranová
uab =
úhlopříčka stranová
uac =
úhlopříčka stranová
ubc =
úhlopříčka tělesová
ut =

Kvádr (rovnoběžnostěn) je trojrozměrné těleso, které patří mezi mnohostěny. Velikost kvádru je dána třemi rozměry, a to šířkou, délkou a výškou. Kvádr je tvořen ze 6 obdélníků, případně ze 4 obdélníků a ze 2 čtverců.

Kvádr

Základní vlastnosti:

  • Kvádr má celkem 8 rohů a 12 hran
  • Kvádr je středově souměrný podle průsečíku tělesových úhlopříček
  • Kvádr je osově souměrný podle 3 os → spojnice středů protilehlých stěn
  • Každé dvě stěny kvádru jsou rovnoběžné nebo kolmé 
  • Tělesové úhlopříčky kvádru jsou stejně dlouhé

Vzorce:

Kvádr – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.