Jehlan se čtvercovou podstavou

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
výška tělesa
vt =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =
výška stěny
va =
boční hrana
s =

Jehlan se čtvercovou podstavou je trojrozměrné těleso, které je tvořeno ze 4 stejných trojúhelníků a čtvercové podstavy. Všechny vrcholy podstavy jsou spojeny s jedním bodem mimo rovinu základny, který se obvykle nazývá vrchol jehlanu. Kolmá vzdálenost vrcholu od roviny základny se nazývá výška jehlanu.

Jehlan se čtvercovou podstavou

Základní vlastnosti:

  • Jehlan není v žádném případě středově souměrný
  • Jehlan se čtvercovou podstavou je osově souměrný → osou souměrnosti je spojnice vrcholu se středem souměrnosti základny ležící pod vrcholem

Vzorce:

Jehlan se čtvercovou podstavou – vzorce

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.