Kulová úseč, vrchlík

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloměr podstavy
ρ =
výška
v =
poloměr koule
r =
povrch
S =
objem
V =
povrch podstavy
Sp =
povrch pláště
Spl =

Kulová úseč je trojrozměrné těleso, část koule odříznutá rovinou. Pokud rovina prochází středem koule, jedná se o úseč, která se nazývá polokoule a výška kulové úseče je poté rovna poloměru koule. Povrch kulové úseče bez podstavy se nazývá kulový vrchlík. 

Kulová úseč, vrchlík


Vzorce:

Kulová úseč, vrchlík – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.