Elipsa

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloosa (hlavní)
a =
poloosa (vedlejší)
b =
obsah
S =
obvod
o =
excentricita
e =

Elipsa je uzavřená křivka v rovině, kterou lze definovat jako množinu všech bodů v rovině, které mají stálý součet vzdáleností 2a od dvou pevně daných bodů – ohnisek.

Čtverec

Základní vlastnosti:

  • Elipsa má dva hlavní vrcholy, které se označují jako A a B
  • Elipsa má dva vedlejší vrcholy, které se označují jako C a D
  • Elipsa má dvě ohniska, označují se jako E a F
  • Střed elipsy S leží ve středu úsečky EF, tedy mezi ohnisky elipsy
  • Průvodič je úsečka spojující libovolný bod na elipse s ohniskem
  • Hlavní osou elipsy je nejdelší průměr elipsy → 2a
  • Vedlejší osou elipsy je nejkratší průměr elipsy → 2b
  • Excentricita (výstřednost) je vzdálenost ohniska a středu elipsy, značí se e

Vzorce:

Elipsa – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.