Čtverec

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
obsah
S =
obvod
o =
úhlopříčka
u =
kružnice opsaná – poloměr
ro =
kružnice vepsaná – poloměr
rv =

Čtverec je jedním ze základních geometrických útvarů, který má čtyři stejně dlouhé strany a každý z jeho vnitřních úhlů má velikost 90° (všechny jeho vnitřní úhly jsou pravoúhlé).

Čtverec

Základní vlastnosti:

  • Čtverec je pravoúhlý a rovnostranný
  • Jeho protilehlé strany jsou rovnoběžné → rovnoběžník
  • Úhlopříčky čtverce jsou shodné a navzájem kolmé → půlí jeho úhly i sebe navzájem
  • Lze u něj opsat i vepsat kružnici

Vzorce:

Čtverec – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.