Šestiúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
obsah
S =
obvod
o =
kružnice opsaná – poloměr
ro =
kružnice vepsaná – poloměr
rv =

Šestiúhelník je mnohoúhelník, rovinný geometrický útvar se šesti vrcholy a šesti stranami shodných délek. 

Šestiúhelník

Základní vlastnosti:

  • Sousední strany šestiúhelníku svírají úhel 120°
  • Součet všech vnitřních úhlů je roven 720°

Vzorce:

Šestiúhelník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.