Rovnostranný trojúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
strana
a =
obsah
S =
obvod
o =
výška
v =
kružnice opsané - poloměr
ro =
kružnice vepsané - poloměr
rv =

Rovnostranný trojúhelník je trojúhelník, který má všechny tři strany shodné.

Rovnostranný trojúhelník Rovnostranný trojúhelník

Základní vlastnosti:

  • Rovnostranný trojúhelník je osově souměrný se 3 osami souměrnosti, které procházejí vždy vrcholem trojúhelníka a středem protější strany
  • Všechny vnitřní úhly jsou shodné a svírají úhel o velikosti 60°
  • Všechny výšky a těžnice rovnostranného trojúhelníka jsou shodné
  • Střed kružnice vepsané (Sv), střed kružnice opsané (So), těžiště (T) a průsečík výšek splývají

Vzorce:

Rovnostranný trojúhelník – vzorec

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.