Mnohoúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
počet stran – zde zvol KONST
n =
hrana
a =
obsah
S =
obvod
o =
kružnice opsaná – poloměr
ro =
kružnice vepsaná – poloměr
rv =
Úhel
α =
Úhel
β =

Mnohoúhelník je část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý počet bodů (nejméně 3), z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce. Pravidelný mnohoúhelník je obrazec s n stejně dlouhými stranami. 

Mnohoúhelník

Základní vlastnosti:

  • Pravidelný mnohoúhelník je osově souměrný. Počet os souměrnosti je roven počtu vrcholů mnohoúhelníku.

Vzorce:

Mnohoúhelník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.