Rovnoramenný trojúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
ramena
a =
základna
c =
obsah
S =
obvod
o =
výška na stranu a
va =
výška na stranu c
vc =
kružnice opsaná - poloměr
ro =
kružnice vepsaná - poloměr
rv =
úhel
α =
úhel
γ =

Rovnoramenný trojúhelník je trojúhelník, který je tvořen základnou a dvěma stejně dlouhými stranami odvěsnami/rameny.

Rovnoramenný trojúhelník Rovnoramenný trojúhelník
Rovnoramenný trojúhelník Rovnoramenný trojúhelník

Základní vlastnosti:

  • Rovnoramenný trojúhelník je osově souměrný podle osy procházející hlavním vrcholem a středem základny
  • Oba úhly svírané se základnou jsou shodné
  • Výšky příslušné ramenům jsou shodné
  • Těžnice příslušné ramenům jsou shodné
  • Těžnice a výška k základně jsou totožné

Vzorce:

Rovnoramenný trojúhelník – vzorce

Rovnoramenný trojúhelník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.