Trojúhelník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
hrana
b =
hrana
c =
obsah
S =
obvod
o =
výška na stranu a
va =
výška na stranu b
vb =
výška na stranu c
vc =
těžnice a
ta =
těžnice b
tb =
těžnice c
tc =
kružnice opsaná – poloměr
ro =
kružnice vepsaná – poloměr
rv =
úhel α
α =
úhel β
β =
úhel γ
γ =

Trojúhelník je jedním ze základních geometrických útvarů, který je určen třemi body, které neleží v jedné přímce. Součet vnitřních úhlů trojúhelníka je roven 180°.

Trojúhelník může být určen:

 • délkou všech tří stran (SSS)
 • délkou dvou stran a velikostí úhlu, který svírají (SUS)
 • délkou strany a velikostí úhlů, které k ní přiléhají (USU)
 • délkou dvou stran a velikostí úhlu proti větší z nich (SSU)

Trojúhelníková nerovnost

U každého trojúhelníku musí platit TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST = součet délek libovolných dvou stran trojúhelníku je vždy větší než délka strany třetí!

Trojúhelník Trojúhelník
Trojúhelník Trojúhelník

Základní vlastnosti:

 • Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°
 • Výška trojúhelníku (va, vb, vc) je kolmá vzdálenost z vrcholu trojúhelníka na protilehlou stranu
 • Těžnice trojúhelníku (ta, tb, tc) je spojnice vrcholu trojúhelníka se středem protilehlé strany (Sa, Sb, Sc)
 • Těžnice se protínají v těžišti (T), které dělí jejich délku v poměru 2:1
 • Střed kružnice opsané (So) se nalézá v průsečíku os stran (Sa, Sb, Sc)
 • Osa strany (Sa, Sb, Sc) je kolmice vedená středem strany
 • Střed kružnice vepsané (Sv) se nalézá v průsečíku os úhlů
 • Osa úhlu dělí úhel na dva shodné úhly

Vzorce:

Trojúhelník – vzorce

Trojúhelník – vzorceTrojúhelník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.