Obdélník

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
hrana
b =
obsah
S =
obvod
o =
úhlopříčka
u =
kružnice opsaná – poloměr
ro =
úhel
α =
úhel
β =

Obdélník patří mezi čtyřúhelníky, jeho protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají shodnou délku a každý z jeho vnitřních úhlů má velikost 90° (všechny jeho vnitřní úhly jsou pravoúhlé).

Obdélník

Základní vlastnosti:

  • Obdélník je pravoúhlý 
  • Jeho vzájemně protilehlé strany jsou rovnoběžné a mají shodnou délku → rovnoběžník
  • Úhlopříčky obdélníku se půlí a jsou stejně dlouhé 
  • Lze u něj opsat kružnici se středem v průsečíku úhlopříček s poloměre rovným polovině délky úhlopříčky
  • Nelze pro něj sestrojit kružnici vepsanou

Vzorce:

Obdélník – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.