Kosočtverec

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
hrana
a =
úhel α
α =
obsah
S =
obvod
o =
výška
v =
úhlopříčka
u1 =
úhlopříčka
u2 =
kružnice vepsaná – poloměr
rv =
úhel β
β =

Kosočtverec je rovnoběžník se čtyřmi vrcholy, který má všechny strany stejně dlouhé, ale nesvírají pravý úhel (90°).

Kosočtverec

Základní vlastnosti:

  • Kosočtverec má dvě úhlopříčky, které jsou na sebe kolmé
  • Kosočtverec má dvě osy souměrnosti, kterými jsou jeho úhlopříčky
  • Kosočtverec má jeden střed souměrnosti, kterým je průsečík úhlopříček
  • Kosočtverci lze vepsat kružnici, jejímž středem je průsečík úhlopříček

Vzorce:

Kosočtverec – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.