Kruh

Výpočet

Do bílých polí zadejte vstupní hodnoty.
V šedých polích se automaticky zobrazí výsledky.

Zvolte jednotku
poloměr
r =
průměr
d =
obsah
S =
obvod
o =

Kruh je jedním ze základních geometrických útvarů, který je omezený kružnicí. Kruh je určen svým středem S a poloměrem r.

Kruh je množina všech bodů roviny, které mají od středu vzdálenost menší nebo rovno poloměru r.

Kružnice je množina všech bodů roviny, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr r, od pevně daného bodu, zvaného střed S. 

Kruh


Vzorce:

Kruh – vzorce

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.