Montáž zateplení podlahy půdy

Systémem ISOVER StepCross

1. Pokládka parozábrany

Nejprve z podlahy odstraňte nečistoty, abyste zamezili protrhnutí parotěsné fólie. Parobrzdu (např. Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe) pokládejte lesklou stranou vzhůru a s 10centimetrovým přesahem. Aby se konstrukce a fólie správně slepila, vytáhněte ji taky na stěnu do minimální výšky 10 cm.

1. Pokládka parozábrany

2. Spojení plošných spojů

Pro vzduchotěsné lepení plošných spojů parozábrany využijte vhodné pásky (např. Isover Vario® MultiTape SL+ nebo Isover Vario® XtraTape).

2. Spojení plošných spojů

3. Lepení parozábrany na stěnu

Přesah parozábrany spojíte s očištěnou stěnou pomocí tmelu (např. Isover Vario® DoubleFit+ nebo Isover Vario® XtraFit).

3. Lepení parozábrany na stěnu

4. Sestavení nosné konstrukce

Konstrukci systému jednoduše sestavíte z polystyrenových trámců a křížů. Správné pořadí zajistí celkovou stabilitu systému a začíná křížem, pokračuje 2 trámky a znovu křížem.

4. Sestavení nosné konstrukce

5. Upevnění montážních prken

Srovnejte nosné EPS kříže a trámky do roviny. Na jejich vrchní stranu přijdou montážní prkna pro záklop, které nalepíte nízkoexpanzivní PUR pěnou. Ta schne zhruba 1 hodinu, během této doby je dobré prkna navíc zatížit.

5. Upevnění montážních prken

6. Příprava nosného roštu

Ze slepených dílů teď po celé ploše sestavíte nosný rošt, který bude začínat křížem v rohu půdy. Mezi EPS trámky dodržujte světlou vzdálenost 590 mm. V případě, že je půda nerovná, trámky zbruste a podlahu vyrovnejte. V případě potřeby upravte velikost a tvar trámků tak, abyste je mohli pohodlně přisunout k vystupujícím konstrukcím (trámy, komín) nebo zdi.

6. Příprava nosného roštu

7. Vyplnění roštu izolací

Před položením izolace opět zbavte podlahu nečistot, pokud je to potřeba. Nejlepší volbou pro systém STEPCross jsou minerální izolace Isover Uni či Isover Orsik o šířce 600 mm, které se přizpůsobí prostoru mezi nosnou konstrukcí a zamezí vzniku mezer.

Izolaci položíte ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva je půldeska, celá deska, a znovu půldeska. Do druhé vrstvy pak patří dvě celé desky. Na izolaci nešlapejte, pro pohyb využijte třeba navolno položenou dřevěnou desku.

POZOR, nejčastější chyba: Šikmo seříznutá izolace vytváří mezery, kterými uniká teplo. Proto se snažte řezat desky kolmo!

7. Vyplnění roštu izolací

8. Záklop izolace

Po doizolování mezer kolem stěn a křížů výsledek zkontrolujte. Finálním bodem je položení záklopu z podlahových desek, který připevníte každých 20 cm vrutem do montážních prken. Nezapomeňte na 5centimetrovou mezeru mezi stěnou a záklopem pro správné větrání.

8. Záklop izolace

Video: Montáž zateplení podlahy – systém STEPcross

 

Copyright © 2024 HELUZ cihlářský průmysl a.s. Všechna práva vyhrazena.